ACT EMDR Centrum Cursussen

Over cursus

EMDR Opleiding (bestaat uit de Basiscursus van 2 dagen en de Verdiepingscursus van 3 dagen)

De EMDR Opleiding geeft de theoretische achtergronden en praktische toepassing van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) voor een breed scala van DSM-stoornissen.

Deelnemers dienen:
– literatuur te bestuderen,
– te participeren in kennisoverdracht,
– zelf actief te oefenen met EMDR, zowel tijdens, tussen als na de cursusdagen,
– twee begeleide intervisie bijeenkomsten te volgen,
– een praktijk en een theorietoets af te leggen na afloop.

Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten waarbij experientiële vermijding een rol speelt. Dit betreft zowel klachten samenhangend met een negatief zelfbeeld, als traumatische en krenkende ervaringen.

Doelen:

 • Praktische en theoretische kennis en verdieping van de acht fasen van het EMDR-protocol
 • Het maken van een heldere casus conceptualisatie, gebruikmakend van basale leerprincipes (het S-O-R-C schema van negatieve – en positieve bekrachtiging)
 • Het kunnen opstellen en flexibel uitvoeren van een behandelplan
 • Kennis van het AIP-model (Adaptive Information Processing) van verwerking
 • Kennis van het werkgeheugenmodel van verwerking
 • Kunnen vaststellen van contra-indicaties en cliëntveiligheid
 • Het versterken van affect tolerantie in geval van instabiliteit van de cliënt
 • Effectieve targetbepaling
 • Cognitieve ´Interweaves´ kunnen toepassen wanneer verwerking stagneert
 • Het kunnen voorbereiden van de cliënt op toekomstige situaties met de Future Template en de Flash Forward techniek
 • Het kunnen ontwikkelen en installeren van hulpbronnen naar behoefte van de cliënt
 • Kennis van EMDR bij andere doelgroepen (rouw, fobie, verslaving, kinderen en pijn)
 • Kennis van wetenschappelijk onderzoek naar EMDR
 • Creatief omgaan met DAS, negatieve cognitie, positieve cognitie

EMDR Verdiepingscursus (3 dagen)

De EMDR Verdiepingscursus leert de theoretische achtergronden en praktische toepassing van EMDR voor een breed scala van DSM-stoornissen. Aandacht wordt gegeven aan stabilisatie bij cliënten met affecttolerantie – en regulatie problemen en aan het flexibel kunnen toepassen van diverse EMDR-deelprocedures. De casusconceptualisatie wordt verricht vanuit het cognitief-gedragstherapeutische leermodel.

Deelnemers dienen:
– literatuur te bestuderen,
– te participeren in kennisoverdracht,
– zelf actief te oefenen met EMDR, zowel tijdens als tussen de cursusdagen,
– een praktijk en een theorietoets af te leggen na afloop.

Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten waarbij experientiële vermijding een rol speelt. Dit betreft zowel klachten samenhangend met een negatief zelfbeeld, als traumatische en krenkende ervaringen. Ze kunnen inschatten of de cliënt klaar is voor EMDR, een heldere casus conceptualisatie maken, het behandelplan opstellen en flexibel uitvoeren. Tevens kunnen ze de EMDR-procedures aanpassen als de behandeling hierom vraagt.

Doelen:

 • Praktische en theoretische kennis en verdieping van de acht fasen van het EMDR-protocol
 • Het maken van een heldere casus conceptualisatie, gebruikmakend van gedragstherapeutische leerprincipes (het S-O-R-C schema)
 • Het kunnen opstellen en flexibel uitvoeren van een behandelplan
 • Kennis van het AIP-model (Adaptive Information Processing) van verwerking
 • Kennis van het werkgeheugenmodel van verwerking
 • Kunnen vaststellen van contra-indicaties en cliëntveiligheid
 • Het versterken van affect tolerantie in geval van instabiliteit van de cliënt, gebruik makend van de installatie van hulpbronnen en van stapsgewijze imaginaire exposure
 • Effectieve targetbepaling
 • Cognitieve ´Interweaves´ kunnen toepassen wanneer verwerking stagneert
 • Het effectief voorbereiden van de cliënt op toekomstige situaties met de Future Template en de Flash Forward techniek
 • Het kunnen ontwikkelen en installeren van hulpbronnen naar behoefte van de cliënt
 • Het kunnen ontwikkelen van de verschillende soorten hulpbronnen en cognitieve interweaves vanuit de Attachment-Focused EMDR
 • Kennis over dissociatie en praktische kennis hoe om te gaan met dissociatie tijdens een EMDR behandeling
 • Adviezen voor het omgaan met verhoogde arousal en triggers buiten de behandelsessies om.
 • De toepassing van EMDR bij andere doelgroepen dan type I
 • Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek de EMDR-procedures kunnen aanpassen, zodat ze effectiever worden bij cliënten bij wie EMDR niet lijkt te werken.