ACT EMDR Centrum Cursussen

Over cursus

EMDR Opleiding (bestaat uit de Basiscursus én de Verdiepingscursus)

De EMDR Opleiding geeft de theoretische achtergronden en praktische toepassing van Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) voor een breed scala van DSM-stoornissen.

Deelnemers dienen:
– literatuur te bestuderen,
– te participeren in kennisoverdracht,
– zelf actief te oefenen met EMDR, zowel tijdens, tussen als na de cursusdagen,
– twee begeleide intervisie bijeenkomsten te volgen,
– een praktijk en een theorietoets af te leggen na afloop.

Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten waarbij experientiële vermijding een rol speelt. Dit betreft zowel klachten samenhangend met een negatief zelfbeeld, als traumatische en krenkende ervaringen.

Doelen:

 • Praktische en theoretische kennis en verdieping van de acht fasen van het EMDR-protocol
 • Het maken van een heldere casus conceptualisatie, gebruikmakend van basale leerprincipes (het S-O-R-C schema van negatieve – en positieve bekrachtiging)
 • Het kunnen opstellen en flexibel uitvoeren van een behandelplan
 • Kennis van het AIP-model (Adaptive Information Processing) van verwerking
 • Kennis van het werkgeheugenmodel van verwerking
 • Kunnen vaststellen van contra-indicaties en cliëntveiligheid
 • Het versterken van affect tolerantie in geval van instabiliteit van de cliënt
 • Effectieve targetbepaling
 • Cognitieve ´Interweaves´ kunnen toepassen wanneer verwerking stagneert
 • Het kunnen voorbereiden van de cliënt op toekomstige situaties met de Future Template en de Flash Forward techniek
 • Het kunnen ontwikkelen en installeren van hulpbronnen naar behoefte van de cliënt
 • Kennis van EMDR bij andere doelgroepen (rouw, fobie, verslaving, kinderen en pijn)
 • Kennis van wetenschappelijk onderzoek naar EMDR
 • Creatief omgaan met DAS, negatieve cognitie, positieve cognitie

EMDR Basiscursus Online

De EMDR Basiscursus leert de praktische toepassing van het EMDR-basisprotocol voor type I trauma. Onder type I trauma verstaan wij een traumatische herinnering die eenmalig, kortdurend en onverwacht was.

Doelen:

 • Praktische toepassing van de acht fasen van het EMDR-protocol
 • Het maken van een heldere casus conceptualisatie bij type I trauma, gebruikmakend van basale leerprincipes (het S-O-R-C schema)
 • Het kunnen opstellen en flexibel uitvoeren van een behandelplan bij type I trauma
 • Kunnen vaststellen van contra-indicaties en cliëntveiligheid
 • Effectieve targetbepaling

Deelnemers dienen:

– literatuur te bestuderen,
– te participeren in kennisoverdracht,
– zelf actief te oefenen met EMDR, zowel tijdens als tussen de cursusdagen,
– een begeleide intervisie bijeenkomst te volgen, waarbij ze verslagen indienen van enkele EMDR-sessies.

Deze online training duurt zes weken waarbij er veel afwisseling is tussen:

 • Live sessies (3x)
 • Zelf actief oefenen door middel van beeldbellen met drie cursisten en een trainer (2x)
 • Theorie die door middel van videofragmenten en powerpoint presentaties zelf thuis bestudeerd kan worden
 • Video demonstraties van theorie en praktijk

Vooraf wordt de manual gestuurd zodat je je kunt voorbereiden voor de eerste online bijeenkomst. Aan het einde van de cursus wordt de kennis getoetst door het insturen van een eigen beschreven casus.
Na afloop kunnen de deelnemers EMDR toepassen bij cliënten met type I trauma.

Docenten: drs. Ingrid Krapels-Sinjorgo, drs. Peter Baldé en dr Arno Engers

Online cursus / 6 weken

580€